Qualitat superadmin 16 d'abril de 2024

Qualitat

APASA
La responsabilitat és un dels nostres valors

La responsabilitat és un dels nostres valors, i en coherència i per convicció, treballar per la  qualitat i la millora contínua és l’eix de la nostra manera de ser i d’actuar. També forma part de les nostres prioritats esforçar-nos per la màxima satisfacció de les persones i organitzacions que participen en els nostres programes, activitats, serveis, instal·lacions i formacions.

La millora contínua del sistema de qualitat és fonamental en la nostra actuació. Busquem l’excel·lència en els nostres activitats, serveis i formacions i mesurem els processos i objectius amb un seguiment rigorós i exhaustiu intern i extern.

En aquest sentit, cada any ens sotmetem a una certificació externa que avalua la nostra acció.

Disposem d’un Sistema de Gestió de Qualitat implantat i certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015. L’empresa certificadora és Bureau Veritas. Anualment realitzem l’auditoria externa de seguiment o renovació, segons el cas, de la certificació de la totalitat del sistema de gestió de qualitat i per a tots els serveis de l’entitat.