Qui som superadmin 16 d'abril de 2024
APASA
Som una associació formada per tots els familiars i assistents de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, ateses en qualsevol servei de l’entitat

Pretenem millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i de les seves famílies, oferint des del compromís ètic, entorns, suports i oportunitats. Per aconseguir-ho, millorem contínuament la qualitat dels nostres serveis, mitjançant un treball en xarxa amb les famílies, i en dinàmica constant entre els professionals per assolir nivells tècnics qualificats.

Denominació: ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL•LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT DE LA COMARCA DEL MONTSIÀ – APASA
Data de constitució: 1 d’octubre de 1976.
Domicili social: C. Josep Tarradellas, n.14-34, 43870 Amposta
NIF: G-43039346

Inscrita a la secció 1a amb el núm. 109 del Registre d’Associacions a les terres de l’Ebre. Es va inscriure per primera vegada en data 31-01-1979 al Registre d’Associacions del Govern Civil de Tarragona.

Inscrita com a Entitat Privada d’Iniciativa Social amb el número E-00716, amb la naturalesa d’entitat privada sense ànim de lucre, amb data de 10 de juliol de 1990 al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

Declarada d’Utilitat Pública per ordre de 10 de juny de 1999 pel Ministerio del Interior, inscrita al Registro Nacional de Asociaciones, núm. 28122

Membre de Dincat, de la Coordinadora de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, i d’ISNA. Per la seva banda, el Club Esportiu l’Àngel – APASA, és soci de la Federació ACELL-SPECIAL Olympics.