El CEE L’Àngel es converteix en CEEPSIR superadmin 8 de novembre de 2023

El CEE L’Àngel es converteix en CEEPSIR

Aquest curs 23-24 el CEE L’Àngel es converteix en Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos de Suport a la Inclusió (CEEPSIR).

L’objectiu d’aquest programa és donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials que assisteixen als centre ordinaris de la comarca, així com també assessorar als professionals que treballen en aquests. Per a portar-ho a terme ens han dotat d’un docent més al nostre centre el qual treballarà conjuntament amb l’EAP de referència del Montsià.

L’EAP és l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com les seves famílies. Gràcies a aquest treball en xarxa podrem portar a terme el nou projecte millorant així l’entrellat educatiu de la comarca del Montsià.